ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ก.พ. 64 ถึง 12 ก.พ. 64 กิจกรรมกีฬาภายใน "จระเข้เกมส์" ครั้งที่ 40
- กลุ่มสาระสุขศึกษาพละศึกษา
10 ก.พ. 64 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
เข้า่ค่ายลูกเสือ/เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนจระเข้วิทยายน
- งานลูกเสือ
31 ธ.ค. 63 ถึง 03 ม.ค. 64 หยุดเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

28 ธ.ค. 63 ถึง 30 ธ.ค. 63 การแข่งขันกีฬานักเรียน
การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนจระเข้วิทยายนครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2563
สนามกีฬาโรงเรียนจระเข้วิทยายน กลุ่มสระการเรียนรู้สุขศึกษาพละศึกษา
25 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันคริสต์มาส

หอประชุมโรงเรียนจระเข้วิทยายน กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
24 ธ.ค. 63 การอบรม กอ.รม.น.
การอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านความั่นคงในราชอาณาจักรของนักเรียนระดับชั้นมัธมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนจระเข้วิทยายน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร