อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์    
    ยิ้มไหว้ ทายทัก  รักพอเพียง
เอกลักษณ์
เอกลักษณ์   
     กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม นำวิชาการ