เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนจระเข้วิทยายน
  
จระเข้วิทยายน                         พวกเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจ
มุ่งสร้างสรรค์สถาบันให้ศิวิไลซ์   เชิดชูไว้ทั่วแดนไทยจนชั่วชีวี
                     จ .จริยธรรมแสนงามดีเด่น
                     ว. วิชาเป็นเลิศประเสริฐศรี
                     ย. ยึดมั่นคุณธรรมแห่งความดี
พร้อมยอมพลีเป็นมิ่งขวัญนิรันดร  ธงเขียวเหลืองปลิวไสวในหล้า
ตระการตารวมน้ำใจเอื้ออาทร      ให้ฟูเฟื่องเลื่องลือทั่วทั้งนคร
                    เกียรติขจ  "จระเข้วิทยายน"