ภาพกิจกรรม
วันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน 2565  โรงเรียนจระเข้วิทยายนภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการปรีชา  ศรีลับขวา และรองผู้อำนวยการภัทรานุช  สีตาล จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงความสามารถต่าง ๆ ด้านภาษาไทยตลอดจนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับอันตรายของยาเสพติด บูรณาการร่วมกับการดำเนินงานโครงการ To be number one

โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2565,21:46   อ่าน 260 ครั้ง