ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนจระเข้วิทยายนภายใต้การบริหารงาน ของผู้อำนวยการปรีชา ศรีลับขวา รองภัทรานุช สีตาล จัดโครงการศึกษาดูงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์  ด้านการบริหารจัดการในโรงเรียน 4 ฝ่าย ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ   ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านบริหารทั่วไป  ณ โรงเรียนทับสะแกวิทยา อำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2565,21:56   อ่าน 375 ครั้ง