: โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
    .

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนจระเข้วิทยายน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

 
 
 
 

 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.163.22.209
คุณเข้าชมลำดับที่ 470,236
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียนจระเข้วิทยายน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

         โรงเรียนจระเข้วิทยายน เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สืบสานภูมิปัญญาในชุมชน สร้างคนรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ (Mission Statement)

         1. พัฒนาครูและนักเรียน ให้เป้นบุคคลแห่งการเรียนรู้

        2. มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยและห่างไกลยาเสพติด

        3.มุ่งส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา

        4. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

        5. ส่งเสริมภูมิปัญญาในชุมชนและท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        6. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

        7. ชุมชนและองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

 

เป้าประสงค์

        1. ครู นักเรียน มีคุณภาพ และผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ

        2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด และมีพฤติกรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม

        3. ครู นักเรียน มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

        4. เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

        5. มีหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

        6. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีภูมิทัศน์สวยงาม

        7. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับชุมชนและท้องถิ่น

 

 
 
นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน
 
 
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
: โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ถนนมะลิวัลย์ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
Tel : 0-4329-9252  Fax : 0-4329-9276
Email : jkw@jkw.ac.th, admin@jkw.ac.th