: โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
    .

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนจระเข้วิทยายน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25


 
 

 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 52.201.27.211
คุณเข้าชมลำดับที่ 494,393
 
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียนจระเข้วิทยายน

วิสัยทัศน์ (Vision)

      ภายในปีการศึกษา  2563  โรงเรียนจระเข้วิทยายน เป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำ  ครู  นักเรียน  มีคุณภาพ  คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา

พันธกิจ (Mission Statement)

   1.   ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

    2.    พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา  และทักษะในศตวรรษที่ 21    

    3. พัฒนาครู บุคลากร  ให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล    

    4. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  น้อมนำศาสตร์พระราชา
 
 

 
 
นายจีระยุทธ พุทธรักษาพิทักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยายน
 
 
มีนาคม 2562
อา พฤ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 25 มีนาคม 2562
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

 
: โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ถนนมะลิวัลย์ ตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
Tel : 0-4329-9252  Fax : 0-4329-9276
Email : jkw@jkw.ac.th, admin@jkw.ac.th