กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกนกวรรณ สนอุป
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพยุงศักดิ์ วันอุดม
ครูผู้ช่วย

นายสุธาดล สุโคตร
ครูอัตราจ้าง