ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานนิเทศภายในโรงเรียนเชิงระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนโรงเรียนจระเข้วิทยายน
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชา ศรีลับขวา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2564,19:33  อ่าน 290 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพของนักเรียน โรงเรียนจระเข้วิทยายน
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชา ศรีลับขวา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2564,19:29  อ่าน 341 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผูับริหารดีเด่น
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชา ศรีลับขวา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,16:02  อ่าน 408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลสครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางปภัสรินทร์ ประกอบเลิศ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,15:59  อ่าน 422 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลสครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจันทรรัตน์ ศิริเทพทรงกลด
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,15:59  อ่าน 424 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปี2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสมฤดี แววไทสง
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,15:56  อ่าน 410 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอน นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ สนอุป
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2563,13:08  อ่าน 419 ครั้ง
รายละเอียด..